April 15, 2024

ดูบอลซีเกมส์ -หวยไทยรัฐ แม่จำเนียร

พระมหาสุนทร สุนทรธนโม เจ้าคณะอำเภอทัพทัน และเจ้าหน้าที่สำนักพุทธศาสนา จังหวัดหวัดอุทัยธานี และชาวบ้านบ้านหนองกระดี่นอก ได้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าตรวจสอบทรัพย์สินพร้อมบัญชีรายรับ รายจ่ายของวัดหนองกระดี่นอก หรือวัดหลวงพ่อเคลือบ วาจาสิทธิ์ ภายหลังจาก อดีตเจ้าอาวาสวัด มรณภาพด้วยโรคมะเร็งลำไส้ โดย พระมหาสุนทร และคณะกรรมการ ชี้แจ้งเรื่องของเงินบัญชีวัด...
เมื่อวันที่ 23 ม.ค. ที่ผ่านมา รัฐสภาของตุรกีได้อนุมัติการเสนอตัวเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มพันธมิตรทางทหารนาโต (NATO) ของสวีเดน หลังจากมีการอภิปรายยาวนานกว่า 4 ชั่วโมง โดยพรรค AK พรรครัฐบาลของประธานาธิบดีเรเซป เทย์ยิป เออร์โดอัน และพรรคพันธมิตรอย่าง MHP...