April 15, 2024

ผลบอลไทยลีก วันนี้ เครดิตฟรี ยืนยันเบอร์

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Lancet Planetary Health เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (7 ส.ค.) พบความเชื่อมโยงระหว่าง "มลพิษทางอากาศ" กับ "ปัญหาเชื้อโรคดื้อยา"ที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกัน นักวิจัยได้สร้างโมเดลที่ศึกษาระดับ PM2.5 และระดับการดื้อยาของเชื้อโรคใน 166 ประเทศ โดยตรวจพบความสัมพันธ์กันระหว่างระดับ...