April 15, 2024

ลาว extra -livebet

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.30% ต่อปี เพื่อสนับสนุนวินัยการออมและเพิ่มผลตอบแทนให้กับลูกค้า และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.20-0.25% ต่อปี สอดคล้องกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา...